ABONAMENT
30 dni – 30 zł
Dostęp do wszystkich zamieszczonych w portalu:
  • wideoklipów
  • ćwiczeń interaktywnych
  • materiałów pisemnych
  • nagrań audio
Na okres 30 dni
Abonament płatny jednorazowo
АБОНЕMEНT
30 днів - 30 злотих
Доступ до всіх завантажених:
  • відеороликів
  • інтерактивних вправ
  • письмових матеріалів та
  • аудіозаписів
терміном на 30 днів
Передплата здійснюється одноразово
Brak danych
Brak danych