XXX/Czytanie
2023-07-25

Почніть вчитися читати польською. Польська для дітей. Перевір Сьогодні декілька слів про метод складів, який ми використовуємо в навчанні на сайті lang4kids для навчання читання польською мовою. Метод метод складів полягає в тому, що дитина з початку послуговується цілими складами. Деякі вважають, що метод метод складів більш натуральний для дитини, тому що дуже схожий на навчання мовленню. У першому відео показані голосні букви, а в наступних дитина знайомиться зі сполученням приголосних з голосними. Дуже важливим є те, щоб навчання читанню було у формі забави. Тому ми заохочуємо до того, щоб дитина голосно повторювала за польською дикторкою в такт музики. Завдяки багаторазовим повторенням звуки і склади самі запам'ятовуються в голові. вже сьогодні! lang4kids.com

Zacznij naukę czytania po polsku. Dzisiaj kilka słów o metodzie sylabowej, którą wykorzystujemy w portalu lang4kids do nauki czytania po polsku. Metoda sylabowa polega na tym, że dziecko od początku posługuje się całymi sylabami. Niektórzy uważają, że metoda sylabowa jest bardziej naturalna dla dziecka, gdyż jest bardzo podobna do nauki mówienia. W pierwszym filmiku pokazane są samogłoski, a w kolejnych dziecko poznaje połączenia spółgłosek z samogłoskami. Bardzo istotne jest, by nauka czytania była formą zabawy, Dlatego zachęcamy, by dziecko głośno powtarzało za polską lektorką w takt muzyki. Dzięki wielokrotnym powtórzeniom, dźwięki i sylaby same wchodzą do głowy. Sprawdź już dziś! lang4kids.com

Brak danych
Brak danych