pracowity jak mrówka
2024-02-03

Польська мова - загальні фрази, вирази та ідіоми. Вивчення польської мови також означає знайомство з популярними фразами та виразами, які вживають поляки щодня. В попередньому пості була пісня про "Десять мурашок". Сьогодні ми продовжимо про мурах, вивчаючи приказку: "Pracowity jak mrówka” – „Працьовитий, як мураха" - важко і наполегливо працювати.

Język polski – popularne zwroty, wyrażenia i idiomy. Nauka języka polskiego to też poznawanie popularnych, używanych na co dzień przez Polaków zwrotów i wyrażeń. W poprzednim poście była piosenka o „Dziesięciu mrówkach”. Dzisiaj ciąg dalszy o mrówkach, bo nauczysz się powiedzenia: „pracowity jak mrówka”.

Brak danych
Brak danych