Włosy stają dęba
2023-08-05

Польська мова - загальні фрази, вирази та ідіоми. Вивчення польської мови також означає знайомство з популярними фразами та виразами, які вживають поляки щодня. Сьогодні ви навчитеся говорити: Волосся стає дибки.

Język polski – popularne zwroty, wyrażenia i idiomy. Nauka języka polskiego to też poznawanie popularnych, używanych na co dzień przez Polaków zwrotów i wyrażeń. Dzisiaj nauczysz się powiedzenia: Włosy stają dęba.

Brak danych
Brak danych