XXX/Piosenka
2023-08-03

Половина літніх канікул вже минула. Можливо, це гарний час, щоб вивчити польську святкову пісню під назвою: "Хай живуть канікули!".

Mija już połowa wakacji. Może to dobry czas na naukę polskiej wakacyjnej piosenki pod tytułem: „Niech żyją wakacje!”.

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

Brak danych
Brak danych