Język - kreatywność
2023-08-21

Дослідження показують, що вивчення другої мови сприяє розвитку навичок вирішення проблем, критичного мислення та слухання, а також покращенню пам'яті, концентрації уваги та здатності працювати в режимі багатозадачності. Діти, які володіють іншими мовами, також демонструють підвищену креативність та розумову гнучкість. https://www.leadwithlanguages.org/.../early-childhood.../ Практикуй свою другу мову, польську, разом з нами!

Niektóre badania pokazują, że nauka drugiego języka może zwiększać umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i słuchania, a także poprawia pamięć, koncentrację i zdolność do wielozadaniowości. Dzieci biegle posługujące się drugim językiem wykazują również oznaki zwiększonej kreatywności i elastyczności intelektualnej. https://www.leadwithlanguages.org/.../early-childhood.../ Zachęcamy - ćwicz drugi język, język polski razem z nami!

Brak danych
Brak danych