Вивчення польської мови - практичні поради
2024-01-12

Маєте проблеми із запам'ятовуванням нових слів?

Спробуй собі допомогти:

1. повторіть нове слово вголос,

2. подивіться на картинку з цим словом,

3. зробіть виразний жест або рух, що зображує це слово.

Нові дослідження показують, що вивчення слів іноземною мовою за допомогою картинок і жестів є надзвичайно корисним для учня, оскільки він сприймає значення нового слова за допомогою декількох органів чуття.Практикуй польську мову разом з нами!

Міжнародна група дослідників перевірила позитивний вплив розглядання картинок і жестів при вивченні словникових слів іноземної мови. Як малюнки, так і жести допомагали дітям молодшого шкільного віку, а також дорослим краще запам'ятовувати значення слів іноземної мови порівняно з вивченням лише на слух. Для дітей малюнки та жести були однаково корисними. Для дорослих жести були більш корисними, ніж малюнки. У вивченні іноземних слів допомагали як зорові, так і моторні ділянки мозку. Нові дослідження показують, що вивчення слів іноземною мовою за допомогою малюнків і жестів дуже корисно для учнів. Промовляючи нове слово, дивлячись на малюнок і роблячи жест, і діти, і дорослі можуть відчути значення слів за допомогою різних органів чуття.

Більше про це ви можете прочитати в статті під заголовком: "Як легше вивчати лексику іноземною мовою?" https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2020.00089

Masz problemy z zapamiętywaniem nowych słów?

Spróbuj sobie pomóc:

1.Powtórz głośno nowe słowo,

2.Popatrz na obrazek przedstawiający to słowo,

3.Wykonaj gest lub ruch wyrażający lub obrazujący to słowo.

Nowe wyniki badań naukowych sugerują, że nauka słów w języku obcym za pomocą obrazów i gestów jest niezwykle pomocna dla osoby uczącej się, ponieważ doświadcza ona znaczenie nowego słowa za pomocą różnych zmysłów. Ćwicz język polski z nami! 

Międzynarodowy zespół naukowców sprawdził korzystny wpływ oglądania zdjęć i wykonywania gestów podczas nauki słówek w języku obcym. Zarówno obrazki, jak i gesty, pomagały dzieciom ze szkół podstawowych ale i dorosłym lepiej zapamiętywać znaczenie słów w języku obcym w porównaniu z nauką tylko ze słuchu. W przypadku dzieci obrazki i gesty były jednakowo pomocne. W przypadku dorosłych gesty były bardziej pomocne niż obrazki. Zarówno wizualne wzrokowe?, jak i motoryczne obszary mózgu pomagały w nauce obcych słówek. Nowe badania wskazują, że nauka słów w języku obcym wspomagana za pomocą rysunków i gestów jest bardzo pomocna dla uczących się. Wypowiadanie nowego słowa, patrzenie na rysunek i wykonywanie gestu pozwala zarówno dzieciom, jak i dorosłym doświadczać znaczenia słów za pomocą wielu zmysłów.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pod tytułem: „Jak łatwiej nauczyć się słownictwa w języku obcym?” https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2020.00089

Brak danych
Brak danych