Вивчення польської мови - практичні поради
2024-01-26

Як це сказати? У мене і так це слово крутиться на язиці? Як запам'ятати нове польське слово? Знову не можу згадати нове слово? 

Спробуй собі допомогти. 
1. Не вчіть поодинокі, ізольовані слова. 
2. Подумайте, з чим ви асоціюєте це слово. Створіть мережу між словами, мережу асоціацій.
3. Складіть речення з новим словом. Легше запам'ятати нове слово, коли воно включене в контекст, у речення.
4. протягом наступних кількох днів повторюйте це слово, а краще ціле речення.
5. Запишіть речення або контекст у зошит.

Jak to powiedzieć? Jak to było, mam to słowo na końcu języka? Jak zapamiętać nowe polskie słowo? Ech, znowu nie pamiętam nowego słówka? 

Spróbuj sobie pomóc. 
1. Nie ucz się pojedynczych, odizolowanych słów. 
2. Pomyśl z czym to słowo Ci się kojarzy. Twórz sieć powiązań między słowami, sieć skojarzeń.
3. Zbuduj zdanie wykorzystując nowe słowo. Łatwiej zapamiętać nowe słowo osadzone w jakimś kontekście, w zdaniu.
4. W ciągu kilku kolejnych dni powtarzaj to słowo albo najlepiej całe zdanie.
5. Zapisz zdanie lub kontekst w zeszycie.

Brak danych
Brak danych